Untitled Document

Oferta

Spółka poza swoją podstawową działalnością, jaką jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczy usługi w zakresie wynajmu koparko-ładowarki z obsługą operatorską.© 2018