Untitled Document

O Firmie

    Ochrona środowiska naturalnego to jeden z ważniejszych priorytetów dzisiejszego świata. To co nas otacza ma duży wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.
PWK "Górna Odra" sp. z o.o. to podmiot, który powstał w celu unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Krzyżanowice i Kornowac. Obecnie spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na całym obszarze gminy Krzyżanowice oraz części gminy Kornowac, tj. w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac.
Gmina Krzyżanowice jest zaopatrywana w wodę z SUW Borucin (gmina Krzanowice) przy pomocy przepompowni wody w Tworkowie Hanowcu, zbiorników wody w Owsiszczach - Wydalu, przepompowni wód w Owsiszczach, zestawów hydroforowych w wyższych partiach gminy oraz zbiornika i przepompowni na SUW Rudyszwałd. Południowa część gminy, tj. miejscowości Chałupki, Zabełków i Rudyszwałd posiadają rezerwowe zasilanie z własnego ujęcia w Rudyszwałdzie poprzez SUW Rudyszwałd. Miejscowości Kornowac i Pogrzebień w gminie Kornowac zaopatrywane są w wodę ze ZWiK w Raciborzu poprzez przepompownie w Kornowacu i Pogrzebieniu.
Infrastruktura wodociągowa wymaga jeszcze wykonania następujących zadań, tj.:

1.wymiana wodociągu w Bieńkowicach na PCV, PE - (gmina Krzyżanowice)
2.wymiana wodociągu w Pogrzebieniu i Kornowacu - (gmina Kornowac).

    To zadania które przede wszystkim mają zapewnić odpowiednią jakość wody dostarczanej mieszkańcom.
Spółkę czeka budowa kanalizacji sanitarnej na terenie obydwu gmin ze zrzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Raciborzu i Bohuminie (Czechy), co ma poprawić jakość wód dorzecza Górnej Odry.© 2008